Publication detail

Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce

English Title

Epoxy coating for horizontal constructions

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možnostmi využití druhotných surovin jako plniv pro nátěrové systémy. Primárně použité plnivo je odpadní sklo z CRT monitorů. Ukazuje se, že jeho použití pro tento účel je možné. Epoxidová pojiva dokážou pojmout poměrně velký podíl plniva, jehož množství je závislé na zrnitosti. Pro vytvoření tenkovrstvého povlaku je nutné použít jemné částice. Z tohoto důvodu je nutné skelný recyklát předupravit mletím.Článek se zabývá stanovením optimálního množství plniva a poskytuje přehled některých základních vlastnosti, jako je například přilnavost k betonovému podkladu.

English abstract

The article deals with possibilities of the use of secondary raw materials as fillers for paint systems. Primary used was waste glass from CRT monitors. It turns out that the use is possible for this purpose. Epoxy binders are able to accommodate a relatively large proportion of filler, the quantity of which is dependent on grain size. To create a thin-film coating it is necessary to use fine particles. For this reason, it is necessary to modify the glass waste by milling. The article deals with the determination of the optimal amount of filler and provides some basic properties, such as adhesion to the concrete substrate.

Keywords

epoxidový nátěr, balotina, skelný recyklát

Key words in English

epoxy paint, glass beads, recycled glass

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2012

Released

6. 11. 2012

Publisher

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ

Location

Brno

ISBN

978-80-02-02414-9

Book

Sanace a rekonstrukce staveb 2012

Pages from

89

Pages to

91

Pages count

3

BibTex

@inproceedings{BUT95589,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2012",
  year="2012",
  pages="89--91",
  publisher="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
  address="Brno",
  isbn="978-80-02-02414-9"
}