Publication detail

Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody

BIELA, R. KUČERA, T. VOSÁHLO, J.

Original Title

Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody

English Title

The effectiveness of sorption materials to remove arsenic and other metals from water

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Arzen je všeobecně rozšířený prvek, který se v prostředí vyskytuje v organické i anorganické formě. Jedná se o toxický polokov, který se v přírodě vyskytuje zejména ve formě sulfidů a je častou součástí různých hornin a půd. Anorganický arzen se nejčastěji do vody dostává vymýváním a zvětráváním z hornin, z odpadních vod a atmosférickou depozicí. V povrchové vodě má značnou schopnost kumulovat se v říčních sedimentech.

English abstract

Arsenic is widespread element that exists in the environment in organic as well as inorganic form. It is a toxic metalloid that occurs in nature mainly in the form of sulfides and also is often in various rocks and soils. Inorganic arsenic gets most often into the water by leaching and weathering of rocks from wastewater and atmospheric deposition. In the surface water has considerable ability to accumulate in river sediments.

Keywords

arsen, sorpční materiály, odstraňování, kovy

Key words in English

arsenic, sorption materials, remove, metals

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J.

RIV year

2012

Released

8. 10. 2012

Publisher

SOVAK

Location

Praha

ISBN

1210-3039

Periodical

SOVAK

Year of study

21.

Number

10

State

Czech Republic

Pages from

18

Pages to

20

Pages count

3

BibTex

@article{BUT94626,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera} and Jan {Vosáhlo}",
  title="Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody",
  journal="SOVAK",
  year="2012",
  volume="21.",
  number="10",
  pages="18--20",
  issn="1210-3039"
}