Publication detail

Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu

KUČERA, T. VAŠALOVSKÁ, P.

Original Title

Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu

English Title

The Influence of Operating Parameters on Efficiency of the DAF Separation Process

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Účinnost flotace jako separačního procesu používaného při úpravě vody je ovlivněna celou řadou faktorů. V příspěvku jsou prezentovány dílčí výsledky výzkumu na toto téma, konkrétně je demonstrován vliv nasycení upravované vody vzduchem a poloha přepážky mezi kontaktní a separační zónou.

English abstract

The effectiveness of a flotation separation process used in water treatment is influenced by many factors. The paper presents partial results of research on this topic, namely the saturation effect is demonstrated by the water and the location of the barrier between the contact and separation zone.

Keywords

flotace, separační proces

Key words in English

flotation, separation process

Authors

KUČERA, T.; VAŠALOVSKÁ, P.

RIV year

2012

Released

15. 10. 2012

Publisher

TZB-info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

14.

Number

42

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

9

Pages count

9

BibTex

@article{BUT94624,
  author="Tomáš {Kučera} and Petra {Vašalovská}",
  title="Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu",
  journal="TZB-info",
  year="2012",
  volume="14.",
  number="42",
  pages="1--9",
  issn="1801-4399"
}