Patent detail

Pístový reometr pro testování vlastností magnetoreologických kapalin a způsob analýzy dat

MAZŮREK, I. ROUPEC, J.

Patent type

Patent

Abstract

Cílem je sledování degradace MR kapalin při dlouhodobém zatěžování. Sledovanými parametry jsou síla, teplota, smyková rychlost, množství disipované energie, magnetizační proud a počet cyklů. Pro splnění výše zmíněných cílů nelze použít žádný komerčně dostupný reometr. Dokonce ani pístový průtokový reometr nesplňuje požadavek na dlouhodobé zatěžování. Proto bylo nutné přistoupit ke konstrukci vlastního reometru. Požadavkem byla jednoduchá instalace na jakýkoliv mechanický nebo hydraulický pulzátor, dosažení vysokých smykových rychlostí, přesné měření teploty kapaliny, snadná demontáž a dekontaminace, nízké pořizovací a provozní náklady. Viskozimetr je při práci upevněn v pulzátoru Gillop a signály zaznamenávány pomocí analyzátoru Dewewtron DEWE 2010.

Keywords

Reometr, viskozita, MR kapalina, měření

Patent number

304085

Date of application

15. 12. 2010

Date of registration

3. 9. 2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www