Publication detail

Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody

KUČERA, T. FUKS, J.

Original Title

Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody

English Title

Potential risks associated with disinfection of drinking water

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá nejnovějšími poznatky uváděné v naší i zahraniční literatuře týkající se vzniku vedlejších produktů dezinfekce v souvislosti s použitím chloru, oxidu chloričitého, ozónu a UV záření jako dezinfekčních činidel.

English abstract

The article discusses the latest findings on the genesis of disinfection by-products in connection with the use of chlorine, chlorine dioxide, ozone and UV radiation as a disinfectant.

Keywords

dezinfekce, chlor, oxid chloričitý, ozón, UV záření

Key words in English

disinfection, chlorine, chlorine dioxide, ozon, UV radiation

Authors

KUČERA, T.; FUKS, J.

RIV year

2012

Released

7. 5. 2012

Publisher

TZB-info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

14.

Number

19

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex

@article{BUT92222,
  author="Tomáš {Kučera} and Josef {Fuks}",
  title="Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody",
  journal="TZB-info",
  year="2012",
  volume="14.",
  number="19",
  pages="1--10",
  issn="1801-4399"
}