Product detail

Zařízení pro ověření MKP analýzy magnetického pole

ROUPEC, J. STRECKER, Z. KUBIK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výzkumný záměr je vybudovat stand pro experimentální ověření provozních parametrů magnetického těsnění. Funkční vzorek byl postaven pro experimentální ověření magnetických poměrů uvnitř těsnící stěrbiny. MKP analýza magnetického pole byla provedena pomocí 3 různých přístupů (3D model, symetrický model - zadání přes potenciál a přes proudovou hustotu). Výsledky se lišily ve 2 případech o 56%. Bylo tedy nutné ověřit vhodný přístup. Zařízení se skládá z elektromagnetu (cívka se 124 závity), z magnetického obvodu, hřídele a držáku, který zajistí soustřednost hřídele a těsnících břitů pro rovnoměrné rozložení magnetické indukce. Naměřená indukce je o 7% nižší než udávají výsledky 2 přístupů MKP analýzy.

Keywords

magnetické těsnění, MR kapalina, magnetická indukce, těsnící břit, elektromagnet, cívka

Create date

5. 10. 2012

Location

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www