Product detail

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

SALAŠ, P. et al.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Komplexní metodika opatření směřujících k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu v suchých oblastech ČR. Metodika definuje negativní faktory a navrhuje nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v zájmovém území. Určena pro praxi, veřejnou správu, odbornou veřejnost, studenty a pedagogické pracovníky středních a vysokých škol.

Keywords

biodiverzita, trávy, půdní látky, jeteloviny, aridní klima, sucho, stromy a keře

Create date

01.04.2012

Location

Publikováno tiskem

Documents