Publication detail

Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi

English Title

Preparation issues of lightweight material with thermal-insulating value

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se věnuje alternativním možnostem využití lehkého betonu jako správkové hmoty pro celoplošné obalení betonové konstrukce za účelem zvýšení tepelného odporu obvodového pláště. Hmota je určena pro málo poškozené konstrukce (bez vlivu na statickou únosnost) vysokoteplotních zařízení (např. komíny).

English abstract

This paper outlines alternative possibilities of lightweight concrete used as repairing material for total covering of concrete construction to increase thermal resistance of cladding. Material is designed for little damaged constructions (without effect on static load capacity) of high-temp technical equipment with high temperature (for example chimneys).

Keywords

lehký beton, izolační materiál, oprava povrchu

Key words in English

lightweight concrete, insulating material, resurfacing

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2012

Released

23. 5. 2012

Publisher

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Location

Brno

ISBN

1211-3700

Periodical

Sanace betonových konstrukcí

Year of study

22

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

245

Pages to

249

Pages count

5

BibTex

@article{BUT90930,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi",
  journal="Sanace betonových konstrukcí",
  year="2012",
  volume="22",
  number="1",
  pages="245--249",
  issn="1211-3700"
}