Publication detail

Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály

BIELA, R. KUČERA, T. VOSÁHLO, J.

Original Title

Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály

English Title

Removal of arsenic from water by sorption materials

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Arsen je prvek, který se vyskytuje v organické i anorganické formě. Anorganický arsen se nejčastěji do vody dostává vymýváním a zvětráváním z hornin, z odpadních vod a atmosférickou depozicí. Je velice často běžnou součástí podzemních i povrchových vod. Byly prokázány jaho karcinogenní účinky.

English abstract

Arsenic is an element that occurs in both organic and inorganic form. Inorganic arsenic mostly gets into water by washing and weathering of rocks, from wastewater and atmospheric deposition. It is very often a normal part of underground and surface waters. Been shown to have carcinogenic effects.

Keywords

arsen, sorpční materiály, karcinogenní účinky

Key words in English

arsenic, sorption materials, carcinogenic effects

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J.

RIV year

2012

Released

12. 3. 2012

Publisher

TZB- info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

14.

Number

11

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex

@article{BUT90304,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera} and Jan {Vosáhlo}",
  title="Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály",
  journal="TZB-info",
  year="2012",
  volume="14.",
  number="11",
  pages="1--6",
  issn="1801-4399"
}