Product detail

Vzduchovody pro modifikované směšovací větrání kabin letadel

FIŠER, J. HEJČÍK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Distribuční vzduchovody pro modifikované směšovací větrání umožňují rovnoměrný přívod větracího a vytápěcího vzduchu do prostoru kabiny pro cestujících v dopravních letadlech. Využívají párových přiváděcích výustek, které rovnoměrně distribuují vzduch k podlaze a stropu, čímž zajišťují celkové větrání kabiny při všech režimech ECS (Environmental Control System). Pro zajištění distribuce ke stropu kabiny při všech provozních podmínkách (vytápění, chlazení kabiny) je využito přilnutí proudu k stěně kabiny v důsledku Coandova jevu.

Keywords

Směšovací větrání, Vzduchovody, Výustky, Větrání kabin letadel, ECS

Create date

16. 12. 2011

Location

FSI, VUT v Brně, těžké laboratoře OTTP

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www