Publication detail

Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí

TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T.

Original Title

Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí

English Title

Project CARE-W - expert system for rehabilitation planning of water networks

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

CARE-W je zkratka „Computer Aided REhabilitation of Watcr Networks", což volně přeloženo znamená „Počítačová podpora obnovy vodovodních síti". Projekt CARE-W je řešen v rámci 5. rámcového programu EU od roku 2001. Na projektu spolupracuje celkem II partnerů ze 7 zemí Evropy. V rámci projektu byl vyvinut a v současné době je testován prototyp tzv. Decision Support System (déle jen DSS), který poskytuje uživateli podporu rozhodování pro plánováni rekonstrukcí formou expertního systému. DSS systém je založen na multiknteriální optimalizaci.

English abstract

CARE-W project aims to develop methods and software that will enable engineers of the water undertakings to establish and maintain an effeclive management of their water supply networks, rehabilitating the right pipelines at the right time. The results shall be disseminaled as a manual on Best Management Practice (BMP) for water network rehabilitation.

Key words in English

CARE-W project, water network rehabilitation, decision support system

Authors

TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T.

Released

14. 11. 2003

Publisher

CzSTT

Location

Praha, Česká republika

Pages from

7

Pages to

12

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT9022,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Jaroslav {Raclavský} and Jan {Ručka} and Tomáš {Kučera}",
  title="Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí",
  booktitle="8. konference o bezvýkopových technologiích",
  year="2003",
  pages="6",
  publisher="CzSTT",
  address="Praha, Česká republika"
}