Publication detail

Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu

BAYER, P. PODROUŽEK, J. TEPLÝ, B. ROVNANÍKOVÁ, P. KUCHARCZYKOVÁ, B. SCHMID, P.

Original Title

Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu

Czech Title

Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu

Language

cs

Original Abstract

Chování betonových konstrukcí za extrémních teplot je v současnosti předmětem výzkumu v řadě důležitých oblastí týkajících se bezpečného provozu různých typů konstrukcí - tunelů, chemických provozů, průmyslových či výškových budov, jaderných elektráren, kontejnerů na vyhořelé palivo apod. Navrhování konstrukcí na účinky požáru je oprávněně věnována značná pozornost také prostřednictvím norem, předpisů a odborných publikací. Z těch základních jmenujme alespoň ČSN EN 1991-1-2 [1], ČSN EN 1992-1-2 [2] a fib Bulletiny č.38 [3] a č.46 [4]. Odtud pak mj. vyplývá důležitost tzv. teplotní analýzy, kterou se předkládaný text zabývá zejména s ohledem na vliv kameniva; je uvedeno též ověření výpočetního řešení srovnáním s laboratorními experimenty.

Czech abstract

Chování betonových konstrukcí za extrémních teplot je v současnosti předmětem výzkumu v řadě důležitých oblastí týkajících se bezpečného provozu různých typů konstrukcí - tunelů, chemických provozů, průmyslových či výškových budov, jaderných elektráren, kontejnerů na vyhořelé palivo apod. Navrhování konstrukcí na účinky požáru je oprávněně věnována značná pozornost také prostřednictvím norem, předpisů a odborných publikací. Z těch základních jmenujme alespoň ČSN EN 1991-1-2 [1], ČSN EN 1992-1-2 [2] a fib Bulletiny č.38 [3] a č.46 [4]. Odtud pak mj. vyplývá důležitost tzv. teplotní analýzy, kterou se předkládaný text zabývá zejména s ohledem na vliv kameniva; je uvedeno též ověření výpočetního řešení srovnáním s laboratorními experimenty.

Documents

BibTex


@article{BUT90219,
  author="Patrik {Bayer} and Jan {Podroužek} and Břetislav {Teplý} and Pavla {Rovnaníková} and Barbara {Kucharczyková} and Pavel {Schmid}",
  title="Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu",
  annote="Chování betonových konstrukcí za extrémních teplot je v současnosti předmětem výzkumu v řadě důležitých oblastí týkajících se bezpečného provozu různých typů konstrukcí - tunelů, chemických provozů, průmyslových či výškových budov, jaderných elektráren, kontejnerů na vyhořelé palivo apod. Navrhování konstrukcí na účinky požáru je oprávněně věnována značná pozornost také prostřednictvím norem, předpisů a odborných publikací. Z těch základních jmenujme alespoň ČSN EN 1991-1-2 [1], ČSN EN 1992-1-2 [2] a fib Bulletiny č.38 [3] a č.46 [4]. Odtud pak mj. vyplývá důležitost tzv. teplotní analýzy, kterou se předkládaný text zabývá zejména s ohledem na vliv kameniva; je uvedeno též ověření výpočetního řešení srovnáním s laboratorními experimenty.",
  chapter="90219",
  number="6",
  volume="2011",
  year="2011",
  month="december",
  pages="53--57",
  type="journal article - other"
}