Publication detail

Moduly CARE-W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí

VRBKOVÁ, P., KUČERA, T., BERÁNEK, J.

Original Title

Moduly CARE-W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí

English Title

CARE-W modules for long-term and annual rehabilitation planning

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou dlouhodobého a krátkodobého plánování obnovy vodovodních sítí v rámci řešení evropského výzkumného projektu CARE-W (Computer Aided Rehabilitation of Water Networks). Cílem příspěvku je prezentovat softwarové nástroje jak pro tvorbu ročních plánů rekonstrukcí vodovodních sítí (modul ARP – Annual Rehabilitation Planning), tak pro strategické plány obnovy sítí (moduly Scenario Writer, Rehab Strategy Manager a Rehab Strategy Evaluator).

English abstract

The paper deals with long- and short-term rehabilitation planning of water networks in the scope of the European research project CARE-W (Computer Aided Rehabilitation of Water Networks). It presents the following software tools developed within the project: ARP (Annual Rehabilitation Planning) and three tools for strategic planning – Scenario Writer, Rehab Strategy Manager and Rehab Strategy Evaluator.

Key words in English

scenario writer, rehab strategy manager, rehab strategy evaluator

Authors

VRBKOVÁ, P., KUČERA, T., BERÁNEK, J.

RIV year

2003

Released

30. 10. 2003

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-7204-301-3

Book

Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech

Pages from

103

Pages to

112

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT9020,
  author="Petra {Vrbková} and Tomáš {Kučera} and Josef {Beránek}",
  title="Moduly CARE-W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí",
  booktitle="Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech",
  year="2003",
  pages="10",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-7204-301-3"
}