Publication detail

Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR

RACLAVSKÝ, J. BIELA, R. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J.

Original Title

Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR

English Title

Gray and rain water in buildings - project TAČR

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod v budovách nabývá v poslední době většího významu. Jsou země, kde je využití šedých vod v některých budovách již přímo nařízeno. Tyto trendy jsou postupně zaváděny i v EU. Nutností se tyto systémy stávají v jižní Evropě, neboť se v řadě oblastí začíná projevovat nedostatek pitné vody a tyto systémy jsou levnější než úprava mořské vody. Objevují se i v projektech administrativních budov a hotelů ve střední Evropě. V ČR chybí zkušenosti a podklady pro navrhování.

English abstract

The concept of reuse of wastewater and rainwater in buildings has recently become more important. There are countries where the use of gray water in some buildings have already ordered directly (eg in Japan for flushing the toilet). These trends are gradually introduced in the EU, where there are projects in office buildings and hotels. The Czech Republic still lacks the experience and background design. The article builds on the project TAČR No TA01020311 titled "Use of gray water and rainwater in buildings" and summarizes basic information about the quality of gray water and its treatment methods.

Keywords

užitkové vody, dešťová voda, vodní hospodářství životního prostředí, šedé vody

Key words in English

grey water, rainwater, environmental water management, water quality, grey water treatment

Authors

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.

RIV year

2012

Released

8. 2. 2012

Publisher

SOVAK

Location

Praha

ISBN

1210-3039

Periodical

SOVAK

Year of study

21.

Number

2.

State

Czech Republic

Pages from

10

Pages to

11

Pages count

2

BibTex

@article{BUT89768,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Renata {Biela} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček}",
  title="Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR",
  journal="SOVAK",
  year="2012",
  volume="21.",
  number="2.",
  pages="10--11",
  issn="1210-3039"
}