Publication detail

POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ

ŠNIRCH, Z. DROCHYTKA, R. DŘÍNOVSKÝ, L. SCHENKOVÁ, K.

Original Title

POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ

Czech Title

POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ

Language

cs

Original Abstract

Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích.

Czech abstract

Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích.

Documents

BibTex


@article{BUT89622,
 author="Zdeněk {Šnirch} and Rostislav {Drochytka} and Lukáš {Dřínovský} and Klára {Schenková}",
 title="POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ",
 annote="Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích.",
 address="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.",
 chapter="89622",
 institution="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.",
 number="5-6",
 volume="22",
 year="2012",
 month="february",
 pages="230--235",
 publisher="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.",
 type="journal article - other"
}