Publication detail

Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu-užití odpadních vod

HLAVÍNEK, P. JÁNOŠOVÁ, B. UHMANNOVÁ, T. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu-užití odpadních vod

English Title

Quantitative and Qualitative Parameters of Waste Water Reuse

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Potřeba vody díky narůstajícím tlakům na zdroje vody v Evropě se stává stále aktuálnějším problémem. Proto se přistupuje na další z možných řešení a tím je znovu-užití odpadních vod. Realizace opětovného využívání těchto vod však čelí mnoha překážkám. Nejčastějším a nejzávažnějším problémem je přístup veřejnosti k této problematice, dále jsou to technická, ekonomická a v neposlední řadě hygienická rizika. V Evropě v současné době neexistují žádná všeobecně platná pravidla týkající se znovu-užívání vody a rozvoj v této oblasti je zpomalen nedostatkem příslušných norem týkajících se kvality recyklované vody, způsobech jejich čištění a distribuce. Zatímco Světová zdravotnická organizace i některé státy (např. USA, Saudská Arábie) již přijaly závazné směrnice pro využívání těchto vod v zemědělství, podobný jednotný systém v Evropě chybí. Chystané evropské normy by měly brát v úvahu celou problematiku vodního hospodářství tak, aby došlo k rovnováze mezi ochranou vodních zdrojů, ekonomickými a regionálními zájmy i dodržení hygienických požadavků.

English abstract

The general objective is to produce knowledge for rational wastewater reuse strategy as a major component of sustainable water management practises. The project intends to provide integrated strategies for the reuse of ubgraded effluent from wastewater treatement plants as a fresh substitute primarily for non-potable use (industrial, irrigational, aquifer recharge, recreation and domestic). Wastewater reuse presents a feasible solution to the growing pressure on Europes water resources. There are no European regulations on water reuse and further development is slowed by lack of standards in water quality, treatment and distribution systems.

Key words in English

wastewatertreatment plant, AQUAREC

Authors

HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.

Released

2. 10. 2003

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-86020-41-X

Book

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003

Pages from

185

Pages to

188

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT8659,
  author="Petr {Hlavínek} and Beáta {Jánošová} and Tereza {Uhmannová} and Petr {Hluštík}",
  title="Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu-užití odpadních vod",
  booktitle="Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003",
  year="2003",
  pages="4",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-86020-41-X"
}