Publication detail

Databáze sanačních technologií a provozních opatření na stokové síti

RACLAVSKÝ, J., KUŽMOVÁ, V., MERTOVÁ, J.

Original Title

Databáze sanačních technologií a provozních opatření na stokové síti

English Title

Database of rehabilitation technologies and operational options of sewer systems

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Pod obnovou stokových sítí chápeme nejen použití sanačních metod, ale i systémová zlepšení stokové sítě (akumulační nádrže, odlehčovací komory pro dešťové vody, retenční nádrže, atd.) dále provozní opatření a údržbu stokových sítí (např. odstraňování nánosů). Při provozování stokové stě je důležité provádět opatření průběžně a nečekat na kolaps systému. Během posledních 20-ti let byl prováděn rozsáhlý vývoj sanačních metod pro stokové sítě a kanalizační přípojky. Dnes, přestože je na trhu velký výběr sanačních metod, se setkáváme s problémy jednak v malých profilových řadách, tak i ve velkých profilových řadách. Při zpracovávání sanačních plánů je potřebné znát informace o způsobech sanací. Databáze sanačních metod a provozních opatření na stokové síti je řešena v rámci projektu CARE-S ve WP 4 - Rehabilitation technology information system - Informační systém pro sanační technologie. WP 4 má za cíl analyzovat vhodná opatření, která jsou prováděna na stokové síti a zjistit jejich vhodnost při různých druzích poruch.

English abstract

CARE-S project (Computer Aided REhabilitation of Sewer Networks) has started in autumn 2002. That is a research project supported by the European Commission under the Fifth Framework Programme of international cooperation in the field of science and technology. The CARE-S project is divided into 10 work packages (WP). Database of rehabilitation technologies and operational options of sewer systems are solved in frame of WP4: Rehabilitation technology information system. All rehab technologies are defined in the created database by means of technical parameters. This paper gives a brief description of WP4 decision procedure and generation of the database.

Key words in English

CARE-S, sewer networks, rehabilitation technology

Authors

RACLAVSKÝ, J., KUŽMOVÁ, V., MERTOVÁ, J.

Released

2. 10. 2003

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-86020-41-X

Book

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003

Pages from

225

Pages to

228

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT8297,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Vanda {Kužmová} and Jitka {Zbořilová}",
  title="Databáze sanačních technologií a provozních opatření na stokové síti",
  booktitle="Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003",
  year="2003",
  pages="4",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-86020-41-X"
}