Publication detail

Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů

RACLAVSKÝ, J. TUHOVČÁK, L. VALKOVIČ, P.

Original Title

Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů

English Title

Knowledge base on water distribution network rehabilitation

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V rámci výzkumného záměru MSM 261100006 je řešena i část - Vodárenské systémy která byly v roce 2000 evidována pod interním označením CZ 204216. V rámci 1 této části výzkumného záměru je vyvíjen a testován expertní systém SUPSYS (SUPort SYStem) jako podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů [1].Příspěvek se zabývá jedním z relativně samostatných modulů tohoto expertního systé- ] mu Bází znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů. Tento modul je vyvíjen jako zcela samostatný hypertextový multimediální zdroj základních informací k dané problematice, který bude možno používat i mimo vyvíjený SUPSYS.

English abstract

This paper deals with knowledge base on water distribution network rehabilitation. The structure and properties of the module are presented here.

Key words in English

knowledge base, water distribution network rehabilitation, module

Authors

RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.

Released

13. 12. 2000

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-214-1752-8

Book

Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů

Edition

Neuveden

Edition number

Neuveden

Pages from

54

Pages to

59

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT8095,
 author="Jaroslav {Raclavský} and Ladislav {Tuhovčák} and Pavel {Valkovič}",
 title="Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů",
 booktitle="Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů",
 year="2000",
 series="Neuveden",
 volume="Neuveden",
 number="Neuveden",
 pages="54--59",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 address="Brno, Česká republika",
 isbn="80-214-1752-8"
}