Publication detail

SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

TUHOVČÁK, L. VALKOVIČ, P. VIŠČOR, P. RACLAVSKÝ, J. BERÁNEK, J.

Original Title

SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

English Title

SUPSYS - support tool for water mains rehabilitation planning

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Dle údajů SOVAK [1] činila celková délka vodovodní řadů veřejných vodovodů v roce 1999 v ČR 50 889 km. Značná část těchto vodovodních sítí, zejména v historických centrech větších měst se v současné době blíží ke konci své životnosti. Dokazují to i údaje o ztrátách vody, které činily v průměru za ČR v tomtéž roce cca 25,9 % vody vyrobené k realizaci. Toto číslo výrazně převyšuje hodnoty udávané ve většině zemi Evropské unie. Řada vlastníků i provozovatelů trubních sítí si zejména v poslední době nechala vypracovat studie o optimální rychlosti obnovy těchto sítí. Z řady těchto studií vyplývá, že v průměru by se ročně mělo obnovit nebo opravit cca 1,5 až 2 % celkové délky vodovodní sítě. Pro veřejnou vodovodní síť v ČR to představuje zhruba 750 km/rok. Prakticky všechny větší města v ČR jako vlastníci vodárenské infrastruktury musí společně s provozovateli těchto systémů hledat odpovědi na otázky, které části sítí je nutno rekonstruovat, kdy, proč, jak a samozřejmě za kolik. Plán rekonstrukcí by měl být přitom zpracován tak, aby optimalizoval jednak dopad s tím spojených nákladů do ceny vodného a zároveň zajištění funkčnosti systému ke spojeností odběratelů.

English abstract

The paper describes the first results of the research development of optimisation in the make decision process for the selection of the best strategy and planning of water mains rehabilitation and reconstruction. The structure of expert system as support tool and the basic description of each module of this system are presented here.

Key words in English

rehabilitation planning, water mains, optimisation, expert system

Authors

TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J.

Released

13. 12. 2000

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-214-1752-8

Book

Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů

Edition

Neuveden

Edition number

Neuveden

Pages from

41

Pages to

47

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT8090,
 author="Ladislav {Tuhovčák} and Pavel {Valkovič} and Pavel {Viščor} and Jaroslav {Raclavský} and Josef {Beránek}",
 title="SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů",
 booktitle="Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů",
 year="2000",
 series="Neuveden",
 volume="Neuveden",
 number="Neuveden",
 pages="41--47",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 address="Brno, Česká republika",
 isbn="80-214-1752-8"
}