Publication detail

Spolehlivost čistíren odpadních vod

HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V.

Original Title

Spolehlivost čistíren odpadních vod

English Title

Reliability of wastewater treatment plants

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Teorii spolehlivosti charakterizujeme jako obecně technickou disciplínu, jejímž předmětem je zkoumání spolehlivosti a životnosti objektů, a to nezávisle na jejich charakteru a účelu. Teorie spolehlivosti se často označuje jako matematická disciplína, neboť popis chování objektu pomocí matematického modelu je efektivní a při kvantitativním hodnocení nezbytným prostředkem zkoumání spolehlivosti. Jedno z možných členění problematiky teorie spolehlivosti zahrnuje dále kromě matematických modelů i stránku fyzikální, statistickou, technologickou, ekonomickou a provozně-organizační. Předměty zkoumané spolehlivostí se souhrnně označují jako objekty. Objektem může být prvek, systém nebo libovolný subsystém.

English abstract

The paper aims to introduce the mathematical theory of reliability and its application to sanitary engineering facilities, especially wastewater treatment plants. Main definitions of reliability connecting related to wastewater treatment problems and bases of mathematical probability are given.

Key words in English

mathematical theory of reliability, mathematical probability, wastewater treatment

Authors

HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V.

RIV year

2003

Released

15. 5. 2001

Publisher

AČE ČR

Location

Praha, Česká republika

ISBN

80-238-6917-5

Book

Odpadní vody - WASTEWATER 2001

Pages from

485

Pages to

488

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT8034,
  author="Petr {Hluštík} and Vladimíra {Šulcová}",
  title="Spolehlivost čistíren odpadních vod",
  booktitle="Odpadní vody - WASTEWATER 2001",
  year="2001",
  pages="4",
  publisher="AČE ČR",
  address="Praha, Česká republika",
  isbn="80-238-6917-5"
}