Publication detail

Výuka bezvýkopových technologií na VUT v Brně

RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J.

Original Title

Výuka bezvýkopových technologií na VUT v Brně

English Title

Tutorial programme in the field of no-dig technologies at the University of Brno

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Problematika sanace vodohospodářských sítí bezvýkopovými technologiemi byla zavedena do výukových programů potřebou trhu. Jedna z univerzit v ČR, která vyšla vstříc požadavkům trhu, bylo VUT v Brně, FAST. V současné době zde probíhá vzdělávání v oblastech koncepce, realizace, ekonomiky, územního plánu, generelů. pasportů a vývoje systémů. Výuka je zaměřena na řešení stávajících i možných budoucích problémů technické infrastruktury měst a obcí. Ústav vodního hospodářství obcí byl prvním pracovištěm v ČR, kde se realizuje projekt vývoje v oblasti bezvýkopových technologií.

English abstract

This paper deals with the issue of the conceptual solution to the tutorial programme in the field of no-dig technologies as part of the rehabilitation of the technical infrastructure elements at the Institute of Municipal Water Management, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Brno. We envisage a basic conception of the tutorial objective annotation including internal structuring based codes set by the tutorial programmes- as an example - and with respect to selected projects we define the objectives and the outcome of the solution to entered problem. Emphasis is palced on the conception the solution and in relation to this, to the methodology of solving rehabilitation of not only the sewerage but also other elements of the technical infrastructure.

Key words in English

no-dig, sewerage

Authors

RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J.

RIV year

2003

Released

16. 9. 2002

Publisher

STU v Bratislavě, KZI

Location

Bratislava, Slovenská republika

ISBN

80-227-1793-2

Book

Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí

Pages from

86

Pages to

90

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT7901,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Jan {Mičín}",
  title="Výuka bezvýkopových technologií na VUT v Brně",
  booktitle="Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí",
  year="2002",
  pages="5",
  publisher="STU v Bratislavě, KZI",
  address="Bratislava, Slovenská republika",
  isbn="80-227-1793-2"
}