Publication detail

Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí

TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B.

Original Title

Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí

English Title

Reliability of pipe-sections of water supply network as a criterion for rehabilitation planning

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Celková délka vodovodních řadů v ČR činila v roce 2000 dle údajů SOVAK 53288 km. Stáří i materiálová skladba vodovodních sítí se v jednotlivých krajích a regionech různí, ale v podstatě lze konstatovat, že velká část vodovodních sítí, hlavně v historických centrech měst, se již blíží konci své technické životnosti. Roste počet poruch způsobených stárnutím trubního materiálu, spojů, přípojek a armatur. Celkové ztráty vody v sítích ve veřejných vodovodech hlavních provozovatelů v šetření státní statistiky činily v roce 2000 více jak 272 mil. m3, což představuje 22% vody vyrobené.

English abstract

This paper deals with problems of short-term planning and water-supply networks reconstruction. Here is presented a methodology using the reliability of particular pipe-sections of water supply network for the needs of rehabilitation planning. This paper presents results and solutions of the CARE-W project.

Key words in English

Water supply, reconstruction, planning, entity, reliability

Authors

TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B.

RIV year

2003

Released

16. 9. 2002

Publisher

STU v Bratislavě, KZI

Location

Bratislava, Slovenská republika

ISBN

80-227-1793-2

Book

Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí

Pages from

33

Pages to

38

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT7891,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Tomáš {Kučera} and Jaroslav {Raclavský} and Barbora {Mistalerová}",
  title="Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí",
  booktitle="Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí",
  year="2002",
  pages="6",
  publisher="STU v Bratislavě, KZI",
  address="Bratislava, Slovenská republika",
  isbn="80-227-1793-2"
}