Publication detail

Spolehlivost čistíren odpadních vod

ŠULCOVÁ, V., HLUŠTÍK, P.

Original Title

Spolehlivost čistíren odpadních vod

English Title

Wastewater treatment plant reliability

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Teorie spolehlivosti jako obecně technická disciplína zkoumá spolehlivost a životnost objektů, a to nezávisle na jejich charakteru a účelu. Spolehlivostí rozumíme určitou komplexní vlastnost objektů, která se definuje jako schopnost ponit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmínek.

English abstract

The paper aims to introduce the mathematical theory of reliability and its application to sanitary enginiiring facilities, especialy wastewater treatment plants. Main definitions of reliability connecting related to wastewater treatment problems and bases of mathematical probability are given.

Key words in English

wastewater treatment, theory of reliability, mathematical probability

Authors

ŠULCOVÁ, V., HLUŠTÍK, P.

RIV year

2003

Released

12. 12. 2001

Publisher

VUT v Brně, FAST, VST

Location

Brno

ISBN

80-214-2033-2

Book

Mezinárodní vodohospodářské kolokvium

Pages from

103

Pages to

106

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT7843,
  author="Vladimíra {Šulcová} and Petr {Hluštík}",
  title="Spolehlivost čistíren odpadních vod",
  booktitle="Mezinárodní vodohospodářské kolokvium",
  year="2001",
  pages="4",
  publisher="VUT v Brně, FAST, VST",
  address="Brno",
  isbn="80-214-2033-2"
}