Publication detail

Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí

KUČERA, T., TUHOVČÁK, L.

Original Title

Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí

English Title

Short-Therm Reconstruction Planning of Water Supply Networks

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Velká část vodovodních sítí v České republice se nevyhnutelně blíží konci své životnosti. Především úseky v historických částech měst jsou často starší 100 let, čemuž odpovídá i jejich stav. Počet poruch se neustále zvyšuje vlivem stárnutí materiálu. hydraulických nedostatků a průsaky vody. Dodávka pitné vody je ohrožena kvalitativně i kvantitativně.

English abstract

This paper deals with problems of short term planning and water-supply networks reconstruction. Here are presented some assissment criteria for evaluation of pipe-section of pressure zones as far as their reconstruction considered. There is a methodology of using the multicriteria function for the short-term reconstuction plans generating shown in the case studies. This paper presens results and solutions of the CARE-W project.

Key words in English

water-supply, reconstruction, planning, entity, reliability

Authors

KUČERA, T., TUHOVČÁK, L.

RIV year

2003

Released

12. 2. 2003

Publisher

VUT v Brně, FAST, Brno

Location

VUT v Brně, FAST, Brno

ISBN

80-7204-265-3

Book

5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby

Pages from

87

Pages to

90

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT7618,
  author="Tomáš {Kučera} and Ladislav {Tuhovčák}",
  title="Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí",
  booktitle="5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby",
  year="2003",
  pages="4",
  publisher="VUT v Brně, FAST, Brno",
  address="VUT v Brně, FAST, Brno",
  isbn="80-7204-265-3"
}