Product detail

Audio D/A převodník pro embedded systém s vysokou kvalitou

SCHIMMEL, J. STAROŇ, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Modul dvoukanálového 24 bitového D/A převodníku se vzorkovacím kmitočtem až 192 kHz, s digitálně řízenými výstupními symetrickými obvody pro akustické signály s linkovou úrovní -10/+4 dBu, s vysokým odstupem signálu od šumu, nízkými přeslechy, celkovým harmonickým zkreslením a zvlněním modulové kmitočtové charakteristiky a nízkým zkreslením TIM. Modul je vyvinut pro embedded systém pro vícekanálové zpracování zvukových signálů v reálném čase se škálovatelným počtem vstupů a výstupů

Keywords

D/A převodník, digitálně řízený linkový zesilovač

Create date

2. 9. 2011

Location

Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, laboratoř zvukových systémů

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek