Publication detail

Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť

KUČERA, T. KADULA, D.

Original Title

Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť

English Title

Determination of water demand for small consumption

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Otázkou je stanovení specifické potřeby vody na obyvatele a stanovení koeficientů, které určují špičkovou potřebu vody, a tato může být značně rozdílná od průměrné potřeby. Max. hod. potřeba je naprosto klíčová hodnota, co se týče stanovení správné dimenze potrubí vodovodu. Jedna otázka je tedy stanovení specifické potřeby vody na jednoho obyvatele a druhá pak stanovení koeficientů, které určují špičkovou potřebu vody (maximální denní a maximální hodinová), a tato může být značně rozdílná od průměrné potřeby.Maximální hodinová potřeba, je naprosto klíčová hodnota, co se týče stanovení správné dimenze potrubí vodovodu. V případě příliš nízké hodnoty může docházet, byť jen krátkodobě, k hydraulickému přetížení vodovodu, nebo naopak při vyšších hodnotách může docházet ke stagnaci vody v systému, což u malých vodovodů může znamenat poměrně závažné ovlivnění kvality dopravované vody negativním směrem.

English abstract

The true value of the water demand is needed for the optimized design of the water mains, their planning, development and rehabilitation too. In the case of large cities or towns, the standard approaches can be used. Whereas for the small municipalities, the water demand evaluation is too difficult for their individuality. The paper deals with some approaches to evaluate the water demand for small municipalities on the base of some measurements at chosen water supply systems.

Keywords

voda, rozhodnutí, zásobování vodou

Key words in English

water, determination, water supply systems

Authors

KUČERA, T.; KADULA, D.

RIV year

2012

Released

2. 1. 2012

Publisher

TZB-info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

14.

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@article{BUT75897,
  author="Tomáš {Kučera} and Dušan {Kadula}",
  title="Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť",
  journal="TZB-info",
  year="2012",
  volume="14.",
  number="1",
  pages="1--5",
  issn="1801-4399"
}