Product detail

SunSimulate v. 1.5

MACKŮ, R. HOLCMAN, V. GRMELA, L. TOMÁNEK, P.

Product type

software

Abstract

Ve spolupráci se společností NEE s.r.o (smlouva ze dne 15. 10. 2011, IČ : 292 00 059) byl řešen projekt výzkumu a vývoje specializovaného zařízení pro testování solárních komponentů používaných ve slunečních elektrárnách v laboratorních podmínkách. Vzájemná spolupráce byla definována smluvně (způsob využití výsledků) včetně požadovaných fyzických (softwarových) výstupů. V rámci řešení projektu byl vyvinut i specializovaný software SunSimulate v. 1.5. Aktuální verze softwaru řeší 11 specifických testů a zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem – testovací jednotkou a testovanou jednotkou. Postupně bylo vytvořeno více verzí a byla analyzována jejich vhodnost, funkčnost a účelnost. Varianta s označením 1.5. se jeví jako optimální. Tento software představuje zcela unikátní nástroj na provádění testů svého druhu. Využití je při obecné sériové výrobě, kdy každé z produkovaných zařízení je zvlášť testováno. Pro využití softwasového výsledku je nutné kontaktovat: Ing. Roberta Macků, Technická 8, Brno 616 00, Tel: 541143277.

Keywords

test, výrobní kontrola

Create date

1. 12. 2011

Location

laboratoře ufyz, NEE s.r.o., http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www