Product detail

Laserový diagnostický systém pro identifikaci defektu na povrchu materiálu

TOFEL, P. SEDLÁK, P. MAJZNER, J. GRMELA, L. CSÉFALVAY, G.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byl vytvořen funkční vzorek, který se skládá z řízeného posunu a laserového profiloměru pro sledování povrchových vad.

Keywords

laserový profiloměr, posun na ocelové vzorky

Create date

15. 12. 2011

Location

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www