Product detail

Zařízení pro měření zbytkového magnetického pole sochoru

MAJZNER, J. HÁJEK, K. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G. GRMELA, L. TOFEL, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení bylo konstruováno za účelem provedení laboratorních experimentů s vlivem povrchových vad feromagnetických polotovarů na velikost a tvar magnetického pole v jejich okolí.

Keywords

zbytkové magnetické pole, hallova sonda, ferromagnetický senzor, hutní průmysl

Create date

1. 12. 2011

Location

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www