Publication detail

Alternativní možnosti využití lehčeného betonu

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Alternativní možnosti využití lehčeného betonu

English Title

Alternative way of utilization of leight-weight concrete

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možnými způsoby aplikace hmoty, která by měla být používána jako dodatečná izolace pro tepelně náročná výrobní zařízení. Nastiňuje problematiku volby vstupních surovin pro takovou hmotu a na modelovém příkladu naznačuje průběh teplot v konstrukci po přidání dodatečné izolace na silikátové bázi.

English abstract

This article deals the possible ways of application of material, which should be used as additional insulation for technical facilities with high temperature. It outlines the issues of choice of raw materials. On sample of model furnace shows the temperatures in the structure with additional insulation on silicate base.

Keywords

lehčený beton, vysoké teploty, izolační materiál

Key words in English

lightened concrete, high temperature, insulating material

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.

RIV year

2011

Released

12. 12. 2011

Publisher

MAGNANIMITAS

Location

Hradec Králové

ISBN

978-80-904877-7-2

Book

Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011

Edition number

2

Pages from

476

Pages to

479

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT75510,
  author="Lenka {Mészárosová}",
  title="Alternativní možnosti využití lehčeného betonu",
  booktitle="Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011",
  year="2011",
  number="2",
  pages="476--479",
  publisher="MAGNANIMITAS",
  address="Hradec Králové",
  isbn="978-80-904877-7-2"
}