Publication detail

Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení

English Title

Decreasing of the thermal loss at industrial facilities used with high temperature

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek popisuje nové možnosti opravy betonu se současným zvýšením jejich tepelného odporu, tento materiál by měl snižovat spotřebu energie a výrobních nákladů. Nový materiál by měl být vytvořen na silikátové bázi. Zvýšený tepelný odpor bude zajišťovat provzdušnění směsi.

English abstract

This paper outlines new possibilities of renovation of concrete surface with increasing of its thermal resistance; this material will be reducing consumption of energy and costs of production. The new material should be created on silicate base. Increased thermal resistance will be provided by aeration of the mixture.

Keywords

vysoké teploty, izolační hmota

Key words in English

high temperatures, insulating material

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2011

Released

15. 6. 2011

Publisher

Technická univerzita v Košiciach

Location

Košice

ISBN

978-80-553-0685-8

Book

Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou

Pages from

15

Pages to

18

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT75492,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení",
  booktitle="Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou",
  year="2011",
  pages="15--18",
  publisher="Technická univerzita v Košiciach",
  address="Košice",
  isbn="978-80-553-0685-8"
}