Publication detail

Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu.

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P.

Original Title

Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu.

Czech Title

Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu.

Language

cs

Original Abstract

Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností ochrany výztužné oceli před korozí. Při hydrataci cementu vzniká hydroxid vápenatý a alkalické hydroxidy, které vytvářejí prostředí o vysoké koncentraci OH- iontů (pH  13), jež vede k reakci se zinkem, při níž přechází zinek do komplexního anionu za uvolnění plynného vodíku. Ten je příčinou vzniku porézní struktury cementové tmelu v okolí výztuže. V příspěvku je popsáno experimentální sledování vlivu zinku a oxidu zinečnatého na rychlost hydratace portlandského cementu a na kvalitu mikrostruktury zatvrdlé cementové pasty. Výsledky ukazují, že pozinkovaná výztuž má negativní vliv na vlastnosti mezivrstvy (ITZ) pozinkovaná ocel-cementový tmel.

Czech abstract

Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností ochrany výztužné oceli před korozí. Při hydrataci cementu vzniká hydroxid vápenatý a alkalické hydroxidy, které vytvářejí prostředí o vysoké koncentraci OH- iontů (pH  13), jež vede k reakci se zinkem, při níž přechází zinek do komplexního anionu za uvolnění plynného vodíku. Ten je příčinou vzniku porézní struktury cementové tmelu v okolí výztuže. V příspěvku je popsáno experimentální sledování vlivu zinku a oxidu zinečnatého na rychlost hydratace portlandského cementu a na kvalitu mikrostruktury zatvrdlé cementové pasty. Výsledky ukazují, že pozinkovaná výztuž má negativní vliv na vlastnosti mezivrstvy (ITZ) pozinkovaná ocel-cementový tmel.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT7255,
  author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
  title="Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu.",
  annote="Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností ochrany výztužné oceli před korozí. Při hydrataci cementu vzniká hydroxid vápenatý a alkalické hydroxidy, které vytvářejí prostředí o vysoké koncentraci OH- iontů (pH  13), jež vede k reakci se zinkem, při níž přechází zinek do komplexního anionu za uvolnění plynného vodíku. Ten je příčinou vzniku porézní struktury cementové tmelu v okolí výztuže. V příspěvku je popsáno experimentální sledování vlivu zinku a oxidu zinečnatého na rychlost hydratace portlandského cementu  a na kvalitu mikrostruktury zatvrdlé cementové pasty. Výsledky ukazují, že pozinkovaná výztuž má negativní vliv na vlastnosti mezivrstvy (ITZ) pozinkovaná ocel-cementový tmel.",
  booktitle="Sborník VIII. mezinárodní konference žárového zinkování",
  chapter="7255",
  year="2002",
  month="january",
  pages="25",
  type="conference paper"
}