Product detail

Zařízení pro měření impaktních tlaků vodních a vodovzdušných trysek

HORSKÝ, J. POHANKA, M. KOTRBÁČEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o zařízení, umožňujicí měření rozložení impaktního tlaku v dopadové stopě vodní nebo vodovzdušné trysky. Unikátnost zařízení spočívá v tom, že je využitelné, jak pro velmi nízké impaktní tlaky vodovzdušných trysek, tak pro vysokotlaké trysky, používané na ostřik okují.Zařízení lze konfirgurovat do podoby, kdy jsou impaktní tlaky indikovány přes definovanou vrstvu kapaliny.

Keywords

tryska, vodní , vodovzdušná, impaktní tlak, měření, rozložení

Create date

1. 12. 2010

Location

FSI/LPTP

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek