Product detail

Rifled Tube

HEJČÍK, J. JÍCHA, M. LINDOVSKÝ, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tenkostěnná nerezová trubka o průměru 5 mm. Povrch trubky je opatřen šroubovou drážkou za účelem intenzifikace přenosu tepla uvnitř trubky.

Keywords

drážkovaná trubka, intenzifikace přenosu tepla, ECS

Create date

31. 12. 2010

Location

EÚ FSI VUT v Brně Technická 2896/2 61669 Brno místnost: A2/303a

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www