Product detail

Twisted Tube

HEJČÍK, J. LINDOVSKÝ, P. JÍCHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Twistovaná trubka průměru 5 mm, vytvořená zploštěním a zkroucením hladké trubky

Keywords

zvýšení přenosu tepla, tepelné výměníky, ECS

Create date

31. 12. 2010

Location

EÚ, FSI VUT v Brně Technická 2 616 69 Brno budova A2/303a

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www