Publication detail

Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách

English Title

Basic inorganic composition of municipal and industrial wastewater.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Odpadní vody jsou vody použité v sídlištích, domech, závodech, zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud pro použití mají změněnou jakost (teplotu, složení), jakož i jiné vody z nich odtékající, podud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

English abstract

Paper deals with origin of pollution in wastewater, basic inorganic composition of municipal and industrial wastewater. Pollution of municipal wastewater is assessed from point of view of operational plan and Czech Government Decree No. 82/1999 Sb. and accoring to compliance with law about chrge for disharging of wastewater into suface water.

Key words in English

wastewater, industrial wastewater

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

7. 11. 2002

Publisher

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Location

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

ISBN

80-01-02644-2

Book

Problematika vodního hospodářství.

Pages from

33

Pages to

36

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT7099,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách",
  booktitle="Problematika vodního hospodářství.",
  year="2002",
  pages="4",
  publisher="ČVUT v Praze, Fakulta stavební",
  address="ČVUT v Praze, Fakulta stavební",
  isbn="80-01-02644-2"
}