Product detail

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013

KORÁB, V. RAIS, K. ŠKAPA, S. DOSKOČIL, R.

Product type

produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele

Abstract

Jedná se o základní střednědobý koncepční dokument kraje. Tento dokument obsahuje 3 základní části: analytickou (profil, územní disparity, SWOT), návrhovou (priority, opatření, aktivity) a implementační (finanční plán, implentace).

Keywords

Region, analýza regionu, program rozvoje regionu, disparity, SWOT

Create date

15. 12. 2009

Location

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek