Product detail

Zařízení pro detekci defektů solárních článků pomocí transmisní fotoluminiscence

VANĚK, J. VESELÝ, A. KAFKA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení umožňující detekci defektů solárních článků pomocí fotoluminiscenčního záření buzeného transmisní metodou.

Keywords

solární články, transmisní fotoluminiscence

Create date

28. 5. 2009

Location

Udolní 53, Brno, U4-127

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www