Product detail

Alternátor pro ztížené provozní podmínky 14 V / 42 A (9510 110)

HÁJEK, V. HÝSEK, R. VÍTEK, O. JANDA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek automobilového alternátoru pro ztížené provozní podmínky o průměru statoru 108 mm a jmenovitých parametrech 14 V / 42 A.

Keywords

automobilový alternátor, těžký provoz

Create date

1. 1. 2009

Location

Magneton a.s. Kroměříž

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek