Product detail

Systém snímání a zpracování signálu akustické emise ze zkušební stanice R-mat

MAZAL, P. HORT, F. VLAŠIC, F.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Systém slouží k upínání piezoelektrických snímačů signálů akustické emise na zkušební stanice R-mat. Systém snímání a zpracování signálu AE významným způsobem zpřesňuje identifikaci vzniku poškození kontaktní únavou.

Keywords

akustická emise, kontaktní únava, pitting, snímač AE

Create date

11. 11. 2009

Location

laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www