Product detail

Twisted tube TT 5-6,5-140

HEJČÍK, J. JÍCHA, M. KUBALA, I. LINDOVSKÝ, P.

Product type

prototyp

Abstract

Prototyp teplosměnné trubky s twistovaným povrchem, vytvořený z trubky o průměru 5 mm. Trubka je elepticky zploštěna na 6,5 mm a šroubovitě stočena se stoupáním 140 mm. Smlouva o využití výsledků s PBS Velká Bíteš, a.s., IČ 00176109, číslo smlouvy: 18 13901 02165 ze dne 15.7.2008, doplněná dodatkem ze dne 12.5.2009

Keywords

Twisted tube, přenos tepla

Create date

1. 7. 2009

Location

FSI VUT v Brně, EÚ OTTP, Technická 2, A2/303a

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek