Product detail

effervescent tryska se zavířením 2 šroubovitými kanály pro atomizaci suspenze

JEDELSKÝ, J. GALANDR, K. JÍCHA, M. OTÁHAL, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

tryska pro atomizaci suspenze s průměrem částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10%, atomizační médium vzduch, max. požadovaný průtok suspenze 300 l/hod při vstupním tlaku médií 0,3 MPa a GLR 10 %. Specifikace trysky: tryska je typu A, má přívod kapaliny středem ("out-in" konfigurace), výstupní otvor o průměru do = 3.5 mm s krátkou fazetkou a vrcholovým úhlem 120 deg, průměr válcové směšovací komory dc = 14 mm, volná délka komory lc = 22 mm, 80 aeračních otvorů o průměru da = 1 mm orientovaných kolmo k hlavní ose trysky v 10 řadách po la = 5 mm. Před výstupem z trysky je vestavba se 2 šroubovitými kanály s velkým průtočným průřezem a pozvolnými přechody průřezů bez ostrých hran. Dostatečné dimenzování průtočných kanálů a výstupního otvoru umožňuje bezproblémový provoz bez ucpávání suspenzí s průměrem částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10 %. Tryska poskytuje jemný a stabilní sprej ve výkonovém rozsahu lepším než 10:1, použití šroubového vířiče zajišťuje malé zástavbové rozměry, eliminuje separaci při horizontálním provozu, homogenizuje směs a zvětšuje úhel kužele spreje oproti jednoduché trysce. Vířivá vložka atomizeru II má 2 kanály s průřezem 6x6 mm na stř. průměru 32 mm se stoupáním 14 mm/závit.

Keywords

effervescent tryska, zavíření směsi, atomizace suspenze

Create date

01.10.2008

Location

C3/213b

www

Documents