Product detail

effervescent tryska se zavířením směsi ve výstupním otvoru sekundárním vzduchem pro atomizaci suspenze

JEDELSKÝ, J. GALANDR, K. JÍCHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tryska pro atomizaci suspenze s průměrem částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10%, atomizační médium vzduch, max. požadovaný průtok suspenze 300 l/hod při vstupním tlaku médií 0,3 MPa a GLR 10 %. Specifikace trysky: tryska je typu A, má přívod kapaliny středem ("out-in" konfigurace), výstupní otvor o průměru do = 3.5 mm s krátkou fazetkou a vrcholovým úhlem 120 deg, průměr válcové směšovací komory dc = 14 mm, volná délka komory lc = 22 mm, 80 aeračních otvorů o průměru da = 1 mm orientovaných kolmo k hlavní ose trysky v 10 řadách po la = 5 mm. Ve výstupním otvoru trysky je vestavba se 4 tangenciálními kanály pro přívod sekundárního vzduchu. Použití vířiče homogenizuje směs a zvětšuje úhel kužele spreje oproti jednoduché trysce. Tryska je využívána na pracovišti řešitele. Adresa umístění: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/213b

Keywords

effervescent tryska, zavíření směsi, atomizace suspenze

Create date

04.12.2008

Location

C3/213b

www

Documents