Product detail

effervescent tryska se zavířením za výstupním otvorem pomocí sekundárního vzduchu pro atomizaci suspenze

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. GALANDR, K.

Product type

funkční vzorek

Abstract

tryska pro atomizaci suspenze s průměrem částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10%, atomizační médium vzduch, max. požadovaný průtok suspenze 300 l/hod při vstupním tlaku médií 0,3 MPa a GLR 10 %. Specifikace trysky: tryska je typu A, má přívod kapaliny středem ("out-in" konfigurace), výstupní otvor o průměru do = 4 mm s krátkou fazetkou a vrcholovým úhlem 120 deg, průměr válcové směšovací komory dc = 14 mm, volná délka komory lc = 22 mm, 80 aeračních otvorů o průměru da = 1 mm orientovaných kolmo k hlavní ose trysky v 10 řadách po la = 5 mm. Za výstupem z trysky je vestavba se 4 tangenciálními kanály, kterými je přiváděn sekundární vzduch pro zavíření spreje za výstupem trysky. Použití vířiče homogenizuje směs a zvětšuje úhel kužele spreje oproti jednoduché trysce.

Keywords

effervescent tryska, zavíření směsi, atomizace suspenze

Create date

03.11.2008

Location

C3/213b

www

Documents