Product detail

Systém zkoušení životnosti axiálních ložisek s využitím vibrační a akustickoemisní diagnostiky.

DVOŘÁČEK, J. MAZAL, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Soubor přípravků a softwarových postupů, který je určen pro diagnostiku poškození axiálních ložisek snímáním a vyhodnocováním signálu akustické emise.

Keywords

axiální ložisko, vibrace, akustická emise, životnost

Create date

1. 11. 2008

Location

laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www