Product detail

Vyplavovací komora pro FDM modely

KOUTNÝ, D. PALOUŠEK, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení pro odstranění podpůrného materiálu z modelů vytvořených technologií FDM (Rapid Prototyping). Podpůrný materiál je vyplaven v lázni se speciálním roztokem.

Keywords

FDM, rozpustitelná podpora

Create date

30. 11. 2008

Location

laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www