Product detail

Strategie rozvoje: Jihomoravský kraj. Prioritní osa I: Hospodářství. Prioritní okruh A: Věda, výzkum a inovace. Prioritní okruh B: Průmysl a služby.

RAIS, K. KORÁB, V. ŠKAPA, S.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Ve strategii rozvoje Jihomoravského kraje byla uplatněna originální metodika z oblasti strategického managementu podniků. Tato metodika byla uplatněna v Prioritní ose I: Hospodářství. Prioritním okruhu A: Věda, výzkum a inovace. Prioritním okruhu B: Průmysl a služby.

Keywords

Situční analýza, SWOT analýza, strategie rozvoje, program rozvoje, prioritní osa.

Create date

31. 12. 2007

Location

FP, ÚM, VUT v Brně Jihomoravský kraj

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek