Product detail

Pracoviště pro testování solárních článků LBIC s použitím různých vlnových délek

VANĚK, J. JANDOVÁ, K. FOŘT, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Pracoviště slouží pro snímání struktury solárních článků skenováním světelným paprskem různé vlnové délky

Keywords

LBIC, solární články, vlnová délka

Create date

01.02.2007

Location

U4-127

Documents