Product detail

Pracoviště pro testování solárních článků LBIC s použitím různých vlnových délek

VANĚK, J. JANDOVÁ, K. FOŘT, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Pracoviště slouží pro snímání struktury solárních článků skenováním světelným paprskem různé vlnové délky

Keywords

LBIC, solární články, vlnová délka

Create date

1. 2. 2007

Location

U4-127

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek