Product detail

Dmatrixx Router and Multichannel Mixing Core

SCHIMMEL, J. VRBA, K.

Product type

prototyp

Abstract

Prototyp systému s autonomní počítačovou stanicí (a vstupně/výstupní jednotkou pro digitální vícekanálové zpracování zvukových signálů v reálném čase. Obě jednotky jsou navzájem propojeny pomocí koaxiálního nebo optického kabelu vícekanálového digitálního zvukového rozhraní (MADI). Digitalizovaný zvukový signál je ve vstupně/výstupní jednotce multiplexován a demultiplexován do osmikanálového digitálního zvukového rozhraní Alesis Digital Audio Tape (ADAT) a dále konvertován do a z analogového signálu, směrovačů RangeX atd.

Keywords

směrovač, vícekanálové zpracování zvuku, zpracování v reálném čase, embedded PC

Create date

15. 10. 2007

Location

Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www