Product detail

Pracoviště pro měření světelné emise z polovodičů procházejícím proudem. Využití také Solartec s.r.o

VANĚK, J. JANDOVÁ, K.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Pracoviště slouží pro diagnostiku lokálních poruch solárních článků. Je možné analyzovat různou vlnovou délku záření vyzařovaného záření.

Keywords

elekroluminiscence, solární článkys

Create date

1. 6. 2007

Location

U4-127

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek